Danh sách các User Agents trình duyệt mới nhất

Thảo luận trong 'Tin tức CNTT' bắt đầu bởi admin, 30/5/17.

 1. admin

  admin Phạm Công Sơn Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  22/5/13
  Bài viết:
  4,569
  Đã được thích:
  1,112
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Danh sách các user Agents mới nhất update tháng 4/2017 cho những ai cần kiểm tra.

  Last Updated: 30/4/2017

  percent useragent -->>> system

  1. 8.5% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 -->>>Chrome Generic Win10
  2. 6.0% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0 -->>> Firefox 53.0 Win8.1
  3. 4.5% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 -->>> Chrome Generic Win7
  4. 3.5% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0 -->>> Firefox 53.0 Win10
  5. 3.4% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.96 Safari/537.36 -->>> Chrome Generic Win10
  6. 3.2% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/10.1 Safari/603.1.30 -->>> Safari Generic MacOSX
  7. 2.8% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36 -->>> Chrome 57.0 Win10
  8. 2.5% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 -->>> Chrome Generic MacOSX
  9. 2.3% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0 -->>> Firefox 53.0 Win7
  10. 1.9% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36 -->>> Chrome 57.0 MacOSX
  11. 1.9% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.96 Safari/537.36 -->>> Chrome Generic Win7
  12. 1.7% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36 -->>> Chrome 57.0 Win10
  13. 1.7% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0 -->>> Firefox 53.0 Linux
  14. 1.6% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36 -->>> Chrome 57.0 Win7
  15. 1.4% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 -->>> Chrome Generic MacOSX
  16. 1.4% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko -->>> IE 11.0 for Desktop Win7
  17. 1.3% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 -->>> Chrome Generic Win8.1
  18. 1.3% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 -->>> Chrome Generic MacOSX
  19. 1.2% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.12; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0 -->>> Firefox 53.0 MacOSX
  20. 1.1% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.96 Safari/537.36 -->>> Chrome Generic MacOSX
  21. 1.1% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36 -->>> Chrome 57.0 Win7
  22. 1.1% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.81 Safari/537.36 -->>> Chrome Generic Win10
  23. 1.0% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_5) AppleWebKit/603.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/10.1.1 Safari/603.2.4 -->>> Safari Generic MacOSX
  24. 1.0% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 -->>> Chrome Generic Linux
  25. 0.9% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36 -->>> Chrome 57.0 MacOSX
  26. 0.8% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.81 Safari/537.36 -->>> Chrome Generic MacOSX
  27. 0.8% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/14.14393 -->>> Edge 14.0 Win10
  28. 0.8% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 -->>> Chrome Generic Win7
  29. 0.7% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0 -->>> Firefox 53.0 Win10
  30. 0.6% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.81 Safari/537.36 -->>> Chrome Generic Linux
  31. 0.6% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0 -->>> Firefox 53.0 Win7
  32. 0.6% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.81 Safari/537.36 -->>> Chrome Generic Win10
  33. 0.5% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.96 Safari/537.36 -->>> Chrome Generic Linux
  34. 0.5% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:53.0) Gecko/20100101 -->>> Firefox/53.0 Firefox 53.0 MacOSX
  35. 0.5% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko -->>> IE 11.0 for Desktop Win10
  36. 0.5% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.81 Safari/537.36 -->>> Chrome Generic Win7
  37. 0.5% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36 -->>> Chrome 57.0 Win7
  38. 0.5% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0 -->>> Firefox 53.0 Linux
  39. 0.5% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 -->>> Chrome Generic MacOSX
  40. 0.4% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 -->>> Chrome 56.0 Win8.1
  41. 0.4% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.81 Safari/537.36 -->>> Chrome Generic Win7
  42. 0.4% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36 -->>> Chrome 57.0 Win8.1
  43. 0.4% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36 -->>> Chrome 57.0 Linux
  44. 0.4% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_3) AppleWebKit/602.4.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.0.3 Safari/602.4.8 -->>> Safari 10.0 macOS
  45. 0.4% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0 -->>> Firefox 53.0 Win7
  46. 0.4% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0 -->>> Firefox 45.0 Linux
  47. 0.4% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.96 Safari/537.36 -->>> Chrome Generic Win8.1
  48. 0.4% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/10.1 Safari/603.1.30 -->>> Safari Generic MacOSX
  49. 0.4% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 -->>> Chrome Generic MacOSX
  50. 0.4% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 10_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14E304 Safari/602.1 -->>> Mobile Safari 10.0 iOS
  51. 0.4% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.96 Safari/537.36 -->>> Chrome Generic Win7
  52. 0.3% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko -->>> IE 11.0 for Desktop Win7
  53. 0.3% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.96 Safari/537.36 -->>> Chrome Generic MacOSX
  54. 0.3% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36 -->>> Chrome 57.0 MacOSX
  55. 0.3% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36 -->>> Chrome 57.0 MacOSX
  56. 0.3% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36 Edge/15.15063 -->>> Edge 15.0 Win10
  57. 0.3% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0; Trident/5.0)-->>> IE 9.0 WinVista
  58. 0.3% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36 OPR/44.0.2510.1449 -->>> Opera 44.0 Win10
  59. 0.3% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; Trident/5.0) -->>> IE 9.0 Win7
  60. 0.3% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.81 Safari/537.36 OPR/45.0.2552.812 -->>> Opera Generic Win10
  61. 0.3% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0 Firefox 52.0 Win7
  62. 0.3% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 -->>> Chrome 56.0 Linux
  63. 0.3% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0 -->>> Firefox 52.0 Win10
  64. 0.3% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0 -->>> Firefox 52.0 WinXP
  65. 0.3% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0 -->>> Firefox 52.0 Linux
  66. 0.2% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36 -->>> Chrome 57.0 Win8.1
  67. 0.2% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 -->>> Firefox/52.0 Firefox 52.0 Linux
  68. 0.2% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36-->>> Chrome 56.0 Win7
  69. 0.2% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Ubuntu Chromium/58.0.3029.81 Chrome/58.0.3029.81 -->>> Safari/537.36 Chromium Generic Linux
  70. 0.2% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/603.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/10.1.1 Safari/603.2.5 -->>> Safari Generic MacOSX
  71. 0.2% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 -->>> Chrome Generic Win10
  72. 0.2% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0 -->>> Firefox 45.0 Win7
  73. 0.2% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0 -->>> Firefox 53.0 MacOSX
  74. 0.2% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.81 Safari/537.36 -->>> Chrome Generic MacOSX
  75. 0.2% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 -->>> Chrome Generic Win7
  76. 0.2% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1 -->>> Firefox Generic Win7
  77. 0.2% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Ubuntu Chromium/58.0.3029.96 Chrome/58.0.3029.96 Safari/537.36 -->>> Chromium Generic Linux
  78. 0.2% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/601.7.7 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.2 Safari/601.7.7 -->>> Safari 9.1 MacOSX
  79. 0.2% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36 -->>> Chrome 55.0 Linux
  80. 0.2% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_5) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/10.1 Safari/603.1.30 -->>> Safari Generic MacOSX
  81. 0.2% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.110 Safari/537.36 -->>> Chrome 57.0 Linux
  82. 0.2% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 -->>> Chrome Generic Win10
  83. 0.2% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0 -->>> Firefox 45.0 Win7
   
  Cảm ơn đã xem bài:

  Danh sách các User Agents trình duyệt mới nhất

  Lưu Trường thích bài này.
 2. Lưu Trường

  Lưu Trường Thành Viên Mới

  Tham gia ngày:
  5/6/17
  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  3
  Bạn nào cần kiểm tra web bằng nhiều nền tảng thích cái này lắm đây. Bạn nào cũng dùng Firefox giống mình thì nhớ cài User Agent Switcher rồi lấy thông tin của Mod nhé. Bài viết hữu ích . Tks Mod
   
 3. ohotel2

  ohotel2

  Vip Member

  Tham gia ngày:
  3/11/15
  Bài viết:
  79
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  18
  Giới tính:
  Nam
  á cha, admin chăm chỉ quá @@~ nhưng mình nghĩ cũng k hẳn là cần thiết lắm, đa phần dùng chorme vì nhiều addon.
   
 4. thamcth

  thamcth Thành Viên Mới

  Tham gia ngày:
  29/8/17
  Bài viết:
  5
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  Theo mình nghĩ dùng cái nào nhiều người sài cho nó ok chứ lãng mang quá rồi cái gì cũng không đủ chất lượng
   
 5. muoiutc

  muoiutc Thành Viên Mới

  Tham gia ngày:
  11/10/17
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  Giới tính:
  Nam
  Cảm ơn bài viết của bạn rất hay.
   
 6. huyentelecom

  huyentelecom

  Vip Member

  Tham gia ngày:
  12/12/15
  Bài viết:
  259
  Đã được thích:
  19
  Điểm thành tích:
  18
  Giới tính:
  Nam
  ADM chăm chỉ quá, cảm ơn hữu ích lắm ạ !!!
   
  huyengv1 and tuantaiquyen like this.
 7. nhadatpro

  nhadatpro Thành Viên Mới

  Tham gia ngày:
  12/3/18
  Bài viết:
  27
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  Giới tính:
  Nam
  Danh sách các user Agents mới nhất update tháng 4/2017 cho những ai cần kiểm tra.
   
 8. HoaPhuHoaAn

  HoaPhuHoaAn Thành Viên Mới

  Tham gia ngày:
  12/4/19
  Bài viết:
  28
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  6
  Giới tính:
  Nữ
  Cảm ơn bài viết của bạn rất hay.
   
 9. HoaPhuHoaAn

  HoaPhuHoaAn Thành Viên Mới

  Tham gia ngày:
  12/4/19
  Bài viết:
  28
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  6
  Giới tính:
  Nữ
  nhiều quá, cảm ơn tấm lòng của ad, ihih. mình kiếm mãi
   
 10. johnsmith

  johnsmith Thành Viên Mới

  Tham gia ngày:
  13/4/19
  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Ôi trời nhiều User Agent thật đấy @@
   
 11. whynot0933525223

  whynot0933525223 Thành Viên Mới

  Tham gia ngày:
  8/4/19
  Bài viết:
  11
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Bạn nào cần kiểm tra web bằng nhiều nền tảng thích cái này lắm đây. Bạn nào cũng dùng Firefox giống mình thì nhớ cài User Agent Switcher rồi lấy thông tin của Mod nhé. Bài viết hữu ích . Tks Mod
   
 12. winwin104

  winwin104 Thành Viên Mới

  Tham gia ngày:
  10/4/19
  Bài viết:
  13
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  chà chà chà, nhìn vào nhiều quá luôn, cám ơn bác nhiều
   
 13. phimcachnhietoto

  phimcachnhietoto Thành Viên Mới

  Tham gia ngày:
  30/5/19
  Bài viết:
  8
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  hay đất, Hướng dẫn lắp cảm biến áp suất lốp van ngoài cho xe hơiHướng dẫn lắp cảm biến áp suất lốp van ngoài cho xe hơi
   
 14. jan nguyen

  jan nguyen Thành Viên Mới

  Tham gia ngày:
  19/7/19
  Bài viết:
  19
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  tuy lâu rồi nhưng bài viết vẫn còn hữu ích tới giờ nè
   
 15. ntlhuong310195

  ntlhuong310195 Thành Viên Mới

  Tham gia ngày:
  30/9/19
  Bài viết:
  18
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  Bài viết hữu ích và cần thiết
   
 16. thietbim5sdonggoi

  thietbim5sdonggoi Thành Viên Mới

  Tham gia ngày:
  21/10/19
  Bài viết:
  15
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Đúng cái mình đang cần, cảm ơn bác nhiều ạ
   
 17. Daniel Pham

  Daniel Pham Thành Viên Mới

  Tham gia ngày:
  1/1/20
  Bài viết:
  18
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Cam on ban da chia se danh sach
   
 18. boysunflower

  boysunflower Thành Viên Mới

  Tham gia ngày:
  12/5/20
  Bài viết:
  85
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  8
  Giới tính:
  Nam
  nhiều quá mọi người nhỉ, cảm ơn admin đã chia sẻ
   
 19. mayxonghoidanang

  mayxonghoidanang Thành Viên Mới

  Tham gia ngày:
  22/6/20
  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  cảm ơn chia sẻ của ad mà cho em hỏi bây giờ còn sử dụng được không ạ, có bác nào xài chưa cho xin ý kiến
   
 20. noithatsofa2

  noithatsofa2 Thành Viên Mới

  Tham gia ngày:
  19/6/20
  Bài viết:
  30
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  8
  Giới tính:
  Nữ
  Bài viết hữu ích và cần thiết
   
 21. akulala

  akulala Thành Viên Mới

  Tham gia ngày:
  20/7/20
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  cảm ơn bạn chia sẻ nhé
   
 22. biabia baba

  biabia baba Thành Viên Mới

  Tham gia ngày:
  15/8/20
  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  bài viết rất hay và hữu ích. cảm ơn bạn đã chia sẻ bài viết này nhé. rất cảm ơn bạn
   
 23. dichvuseoBICTweb

  dichvuseoBICTweb Thành Viên Mới

  Tham gia ngày:
  23/7/18
  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  bài viết rất hay và hữu ích
   
 24. vn.ttquynhh

  vn.ttquynhh

  Vip Member

  Tham gia ngày:
  26/7/15
  Bài viết:
  290
  Đã được thích:
  9
  Điểm thành tích:
  18
  Giới tính:
  Nam
  Danh sách này đầy đủ rồi, không biết khi nào mới có thể có được user agents này được nhiều người biết.
   
 25. Nguyenhoai03

  Nguyenhoai03 Thành Viên Mới

  Tham gia ngày:
  28/1/21
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Bạn nào cũng dùng Firefox giống mình thì nhớ cài User Agent Switcher rồi lấy thông tin của Mod nhé. Bài viết hữu ích .
   


Like và Share ủng hộ ITSEOVN